Geslaagd VVD-Ideeëncafé in café De Boerenklaas


Een bakkie met Bram

De avond startte met 'een bakkie met Bram', onze wethouder. Men kon er ook voor kiezen om aan een tafel met een raadslid of steunfractielid te gaan zitten. Onder het genot van een bakkie en een gebakje werd er vooral ingegaan op onderwerpen die net in de gemeenteraad gespeeld hadden of de komende tijd op de agenda staan. Het was prettig om met elkaar op deze manier dieper op onderwerpen in te gaan.Onderwerpen bij Ideeënronden

Vervolgens werden de onderwerpen voor de Ideeënronden door de aanwezigen gekozen. De fractie kwam met zeven voorstellen. Hierbij was ook een vrije keuze, zodat de aanwezigen zelf konden aangeven wat zij zouden willen bespreken. De meeste animo was er om te praten over windmolens/zonneweiden, een vuurwerkverbod, woningbouw, het (nieuwe) gemeentehuis en de Slingelandse plassen. Ook bleek er interesse te zijn om te spreken over het werven van nieuwe leden en de dorpscontactpersonen van VVD Molenlanden.

Aan meerdere statafels gingen de aanwezigen vervolgens in verscheidene Ideeënronden enthousiast met elkaar in gesprek. Bij iedere statafel stond een raads- of steunfractielid. Ook noteerden de deelnemers tijdens iedere Ideeënronde hun ideeën op de beschrijfbare tafelkleden.Korte samenvatting

Na meerdere Ideeënronden hebben de raads- en steunfractieleden een korte samenvatting gegeven van de discussies en de ideeën die geopperd waren aan hun tafel. Zo hadden de aanwezigen bij de tafel 'windmolens/zonneweiden' vooral gesproken over maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen en (nieuwe) ideeën voor het opwekken van energie. Een vuurwerkverbod instellen, werd een goed idee gevonden, waarbij ook voorgesteld werd dat er alternatieven zou komen. Wat betreft woningbouw werd er veel gesproken over woningen voor starters en senioren.

Het nieuwe gemeentehuis bleek een onderwerp te zijn, waarbij in iedere ronde unaniem gevonden werd, dat het gemeentekantoor in Hoornaar opknappen de voorkeur heeft boven het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Bij het onderwerp Slingelandse Plassen waren de ideeën voor de invulling juist erg divers. Met betrekking tot het werven van nieuwe leden werden er diverse suggesties gedaan. Aangaande de contactpersonen van VVD Molenlanden werd duidelijk dat onbekend was welk raadslid te benaderen is voor welk dorp/stad. Daarom is dit direct de dag erna duidelijker op deze website vermeld door de toevoeging van de rubriek contactpersonen en woordvoerders.Vervolgstappen

De Ideeënronden leverden veel volgeschreven tafelkleden op. De ideeën, meningen en zorgen die hierop geschreven zijn, zullen verwerkt worden. Naar aanleiding hiervan zal onze fractie bespreken welke acties hierop te ondernemen zijn.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel en bitterballen. Na afloop van de borrel en ook de dagen erna hebben wij veel leuke reacties gekregen op deze avond. Ook wij hebben dit VVD-Ideeëncafé ervaren als een zeer gezellige en informatieve avond. Voor herhaling vatbaar dus!