VVD-Ideeëncafe in café De Boerenklaas op 27 november 2019

Programma

De avond start met "een bakkie met Bram”. U kunt dan in gesprek met Bram Visser, onze wethouder. Ook kunt u dan aanschuiven bij één van de raads- of steunfractieleden. Hierna kunt u meedoen aan diverse Ideeënronden. Tijdens deze ronden horen wij graag uw mening, zorgen en ideeën. Ook kunt u reageren op ideeën die anderen aandragen. We sluiten deze avond af met een borrel en bitterballen. 


Onderwerpen Ideeënronden

Samen met de aanwezigen wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen bij de Ideeënronden. Wij denken aan:

  1. Windmolens en zonneweiden in of naast uw dorp?
  2. Vuurwerkverbod in Molenlanden?
  3. Woningbouw in uw dorp? Zo ja, waar en voor wie
  4. Winkels open op zondag?
  5. Nieuw gemeentehuis bouwen of gemeentekantoor opknappen?
  6. Invulling van de Slingelandse Plassen: natuur of recreatie?
  7. Vrije keuze: wat u onder onze aandacht wilt brengen.


Locatie

Het VVD-Ideeëncafé zal plaatsvinden in zaal De Hal van café De Boerenklaas, Gijbelandsedijk 42 in Brandwijk. De zaal ligt aan de achterzijde van het café en is zowel te bereiken via een aparte ingang als via een trap in het café. Om 20.00 uur bent u van harte welkom om uw ideeën te komen delen.