Reactie van VVD Molenlanden op het coalitieakkoord

Bert Snoek lichtte tijdens de raadsvergadering op 2 januari 2019 toe, dat constructieve gesprekken met Doe Mee! Molenlanden en CDA Molenlanden vrij snel geleid hebben tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In dit akkoord zien wij belangrijke punten voor de VVD Molenlanden terug.


Dertien ambities

De VVD-wensen voor de nieuwe gemeente Molenlanden waren vertaald in 13 ambities. Zij vormden de ruggengraat voor het verkiezingsprogramma van de VVD. De belangrijkste punten die VVD Molenlanden terugziet in het coalitieakkoord betreffen een top drie van de 13 ambities:

  1. De inwoners en ondernemers staan centraal,
  2. De eigenheid van de 19 dorpen en 1 stad is geborgd,
  3. Het huishoudboekje is 100% op orde. Mogelijk beperken of verlagen we zelfs de woonlasten. Een belangrijk punt dat Doe Mee! heeft ingebracht, is het compenseren van de OZB voor verenigingen en openbare zwembaden.

Bert Snoek voegde er nog een punt aan toe, dat door Paul Verschoor van Progressief Molenlanden ook benoemd was, namelijk woningen. Hij dacht dan aan meer flexibilisering, sociale woningbouw zonder absurde grenzen, optimaal hergebruik, doorstromingsprogramma's en nieuwbouw voor alle doelgroepen al of niet in combinatie met de tiny-houses.


Conclusie

Bert Snoek concludeerde: "Vier punten die er toe doen. We gaan energiek aan de slag. Met elkaar en voor elkaar." Tevens liet hij de SGP, die de VVD en CDA gevraagd had hun eigen punten na te streven in de komende raadsperiode, weten de handschoen op te pakken. Bert vervolgde met de woorden: "De coalitie bestaat uit drie partijen. We zullen elkaar scherp houden en we zullen zeker voor onze eigen punten opkomen. Wees daar verzekerd van!"


Samenlevingsprogramma

Na bespreking van het coalitieakkoord werd het raadsbesluit, waarin het college gevraagd wordt een samenlevingsprogramma op te stellen, aangenomen met de toevoeging dat het college op de eerstvolgende raadsvergadering op 5 februari 2019 met een plan van aanpak hiervoor komt. Het coalitieakkoord beschrijft de ambities van de coalitie op hoofdlijnen. Een samenlevingsprogramma is een concrete vertaling van de ambities van de raad en het college naar daadkrachtige activiteiten in de periode 2019-2022, die kunnen rekenen op veel draagvlak in de samenleving. Het is de bedoeling dat inwoners, bedrijven en organisaties geraadpleegd worden. Niet om nieuwe informatie op te halen, maar om te toetsen of de opgehaalde informatie van de afgelopen periode goed vertaald is.