13 ambities


Onze ambities voor Molenlanden


#1: Ieder VVD-raadslid is 100% toegankelijk.

#2: Iedere kern verdient een eigen aanpak.

#3: In iedere kern gaan we vraaggericht bouwen.

#4: De duurzame woonomgeving wordt gestimuleerd.

#5: Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

#6: Zorg op maat wordt dichtbij vorm gegeven.

#7: Iedere kern heeft een basisschool.

#8: Gedragen plannen worden snel uitgevoerd.

#9: Initiatieven van inwoners kunnen rekenen op steun.

#10: Lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden.

#11: Onveilige verkeerssituaties worden in samenspraak met inwoners aangepakt.

#12: Lokaal ondernemerschap krijgt de ruimte.

#13: Inwoners betalen niet meer dan strikt noodzakelijk.


Kies voor lokaal. Stem VVD Molenlanden!