Beëdiging van wethouder en raadsleden van VVD Molenlanden

Bram Visser

Bram Visser is op 2-1-2019 beëdigd tot wethouder. Zijn portefeuille wordt definitief vastgesteld tijdens de eerste collegevergadering op dinsdag 8 januari 2019. Vooralsnog is dit zijn voorlopige portefeuille:  

  • Financiën
  • Personeel & Organistie
  • ICT
  • Facilitaire zaken
  • Huisvesting
  • Communicatie
  • Dienstverlening
  • Sport

Op de website van gemeente Molenlanden staat een overzicht van alle wethoudersportefeuilles: Gemeenteraad, college van B&W.


Bert Snoek

Bert Snoek is beëdigd tot raadslid. Hij is nu tevens de fractievoorzitter van VVD Molenlanden. Daarnaast is Bert benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Molenlanden.


Bert Moret

Bert Moret is beëdigd tot raadslid. Hij is tevens benoemd als lid van de vaste commissie geloofsbrieven, vaste commissie benoembaarheid wethouders en het stembureau.


Nieuw derde raadslid

Doordat Bram Visser wethouder is geworden, zal er een nieuw derde raadslid voor VVD Molenlanden komen. Dit is Philomeen Breddels, die kandidaat nummer 4 op de kieslijst was. Zij zal bij de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 5 februari 2019 worden beëdigd.