Afscheid van de gemeenteraad van Giessenlanden

Tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 december 2018 richtte burgemeester Rinette Reynvaan het woord tot zowel de raadsleden, wethouders als griffiers om formeel afscheid te nemen. Van de VVD-fractie namen raadslid Ad van Duin, raadslid Ellen Kist en wethouder Jan de Groot afscheid. 


Ad van Duin en Ellen Kist

Ad van Duin was bijna negen jaar raadslid in de gemeente Giessenlanden. Zijn focus lag voornamelijk op het sociaal domein. De burgemeester merkte op dat hij veel tijd in het raadswerk had gestoken en dat hij vaak actief was geweest op de achtergrond.  Zo was Ad vijfmaal campagneleider voor de VVD en is hij tevens bestuurslid bij VVD Molenlanden. Ad stopt weliswaar als raadslid, maar blijft actief als bestuurslid. 

Ellen Kist heeft ook bijna negen jaar in de gemeenteraad van Giessenlanden gezeten. Daarvoor was zij raadslid in Gorinchem, waarvoor zij een koninklijke onderscheiding kreeg. In totaal is zij 23 jaar raadslid geweest. Zij hield zich voornamelijk bezig met het onderwerp milieu. Ze werd door de burgemeester "de moeder van de VVD-fractie en wellicht van de hele raad" genoemd. 


Jan de Groot

Over het afscheid van wethouder Jan de Groot kunt u meer lezen in een apart bericht: Wethouder Jan de Groot ereburger van Giessenlanden. Jan heeft na tijdens deze bijzondere raadsvergadering namelijk de onderscheiding 'ereburgerschap van de gemeente Giessenlanden' gekregen.


Bram Visser en Bert Snoek

Bram Visser en Bert Snoek komen terug in de gemeente Molenlanden.

Bram Visser zit in de raad sinds 2010. Hij was fractievoorzitter en voorzitter van de auditcommissie. Brams focus lag op de financiƫn. De burgemeester merkte op dat er afgewacht wordt wat de nabije toekomst hem zal brengen met betrekking tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Ze wenste hem veel succes.

Bert Snoek zit sinds 2008 in de gemeenteraad van Giessenlanden. Hij heeft al meerdere functies bekleed: fractievoorzitter, wethouder en raadslid. Ook was hij de afgelopen periode plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester complimenteerde hem met de manier waarop hij deze rol vervulde.


VVD Molenlanden bedankt Bram Visser, Ad van Duin, Ellen Kist en Bert Snoek voor hun grote inzet!