Wethouder Jan de Groot ereburger van Giessenlanden

Burgemeester Rinette Reynvaan sprak tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 december 2018 alle raadsleden en wethouders persoonlijk toe. Aan het einde van haar toespraak over wethouder Jan de Groot had zij een grote verrassing voor Jan. Jan werd benoemd tot ereburger van de gemeente Giessenlanden. Hij kreeg een oorkonde en een penning. Het ereburgerschap is een onderscheiding, die een land, stad of gemeente kan verlenen vanwege bijzondere verdiensten.


Politieke carrière

Jan de Groot (1945)  was van 1978 tot 1986 raadslid in Giessenburg. In 2002 werd hij raadslid  in Giessenlanden. Van 2003 tot 2006 was hij lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland. Vervolgens was hij van 2006 tot 2014 raadslid en wethouder in Giessenlanden. Hierna ging hij met pensioen.

In juni 2017 werd er door het aftreden van VVD-wethouder Teus van Houwelingen een beroep op hem gedaan om wethouder te worden t/m december 2018. In dit laatste wethouderschap had hij de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling, wonen, verkeer en vervoer, duurzaamheid en milieu, economie, cultuur, sport en recreatie. 


Activiteiten

Jan de Groot was bestuurlijk actief voor de landbouw, de gemeente Giessenlanden en haar inwoners. Hij was zowel lokaal, nationaal als internationaal actief voor de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), waarvoor hij een ridderlijke koninklijke onderscheiding kreeg. Jan kent veel inwoners en families van Giessenlanden en velen kennen hem. Hij is bij zeer veel activiteiten in de gemeente Giessenlanden aanwezig geweest. Jan is nu erevoorzitter van Ooievaarsdorp Liesveld en de Fokveedag.


Ereburgerschap

Burgermeerster Reynvaan verraste Jan aan het einde van haar toespraak toen zij zei: "Als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid, van verdienstelijkheid op zeer uitzonderlijke wijze heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering op 8 november jongstleden besloten jou het ereburgerschap van de gemeente Giessenlanden toe te kennen". 

Jan de Groot was zichtbaar geëmotioneerd toen de burgemeester deze woorden uitsprak. Later vertelde Jan in zijn speech dat het hem diep geraakt had, dat hij deze erkenning had gekregen. Zijn vader was ook benoemd tot ereburger van de gemeente Giessenlanden. Door dezelfde onderscheiding te krijgen als zijn vader voelde hij bijzonder trots. Jan is hiermee de laatste inwoner die in de gemeente Giessenlanden ereburger geworden is.


VVD Molenlanden feliciteert Jan de Groot met deze prachtige, welverdiende onderscheiding!