Schrijven van verkiezingsprogramma

Input ophalen bij kiezers

Voor het schrijven van het verkiezingsprogramma zal er input opgehaald worden bij de kiezers van het toekomstige Molenlanden. Hoe we dit gaan doen, kunt u binnenkort op de pagina "Nieuws" lezen.


Feedback

De input van de kiezers zal verwerkt worden in het verkiezingsprogramma. Als het verkiezingsprogramma geschreven is, wordt het voorgelegd aan de fracties, de steunfracties, het bestuur en de leden. Zij kunnen feedback geven en meebeslissen over de tekst. 


Standpunten online

In september 2018 zullen we op deze pagina ons verkiezingsprogramma en onze standpunten bekend maken.