Column: Mooier Molenlanden

In mijn column van enkele weken geleden noemde ik drie VVD-ambities om een mooier Molenlanden te realiseren.


Als eerste noemde ik dat windmolens in de polder niet passen bij de overgang naar
de inzet van duurzame energiebronnen, zoals alle andere partijen dat wel willen. Wij
zetten in op zon op dak. Zonne-energie heeft bij de VVD de wind mee. En dan wel in
een realistisch tempo waarbij inwoners en bedrijven aanhaken en aangehaakt
blijven.


Een tweede ambitie is aanpak van de jeugdzorg. In Molenlanden doen bijna 1000
kinderen beroep op enige vorm van jeugdzorg. Dat is een kleine 10% van onze jeugd
en dat kost de gemeente jaarlijks ruim 10 miljoen euro. Onze inzet om het beroep op
jeugdzorg te verminderen en kosten te verlagen is meer verantwoordelijkheid en
faciliteiten bij ouders, kinderopvang en scholen opdat onze kinderen gezond en
gelukkig kunnen opgroeien.
De derde ambitie voor een mooier Molenlanden is meer vrijheid voor ondernemers
om ervoor te kiezen om op zondag hun bedrijf te openen. De zondag is een dag van
en voor iedereen.


Maar er is nog meer. Een mooier Molenlanden is ook dat:
 Elk dorp en stad zijn eigen toon kan behouden.
 De vaccinatiegraad bij kinderziekten omhoog moet.
 Zero-tolerance bij overtreders van regels die we met elkaar afspreken.
 Leefbaarheid samen gaat met ruimte voor ondernemers. De VVD wil een goed
ondernemersklimaat omdat dat niet alleen zorgt voor banen, maar ook
bijdraagt aan de leefbaarheid in onze dorpen en stad.
 Een eigen huis geen melkkoe is. OZB-verhoging om plannen te financieren
zien wij niet zitten.
 Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Met alle creativiteit voor passende
woonvormen van starters tot en met senioren en het benutten van
vrijkomende gebouwen.
Stem voor een mooier Molenlanden, stem 16 maart VVD lijst 5, ondernemend en
daadkrachtig!


Bram Visser, lijsttrekker VVD Molenlanden