Column: Ondernemend en Daadkrachtig

‘Ondernemend en daadkrachtig’ dat is waar VVD Molenlanden voor staat. In de afgelopen drie jaren hebben we in de coalitie een constructieve bijdrage geleverd. Onder mijn verantwoordelijkheid als wethouder hebben we met het college en gemeenteraad het volgende bereikt voor de Molenlandse samenleving:


1. De aanleg van een nieuw natuurgrasveld bij voetbalvereniging De Zwerver in
Kinderdijk.
2. De realisatie van het Park DoetActief in Giessenburg.
3. De realisatie van het MFC De Commanderij in Schelluinen.
4. Een nieuw vastgoed-, accommodatie- en tarievenbeleid:
 Alle elf voetbalverenigingen ontvangen op gelijke wijze financiële ondersteuning
voor hun accommodatie.
 Alle zes zwembaden ontvangen op gelijke wijze financiële ondersteuning voor
groot onderhoud.
 Uitvoering van plan voor verzelfstandiging van zwembad De Dompelaar in Groot-
Ammers en zwembad Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland.
 Financiële ondersteuning voor verenigingen voor zaalhuur.
5. Een nieuw subsidiebeleid voor meer dan 100 verenigingen op het gebied van sport,
cultuur en welzijn.
6. Een sportakkoord met meer dan 100 verenigingen.
7. De realisatie van de renovatie van het oude stadhuis in Nieuwpoort.
8. Een plan voor de uitbreiding en vervanging van voetbalvelden bij VVAC in Ottoland
en VVGA in Groot-Ammers.
9. Een plan voor de vernieuwing van jeu de boules banen in Groot-Ammers.
10. Een huisvestingsplan voor de aanpak (verbetering ventilatie/duurzaamheid, renovatie
of vervangende nieuwbouw) van de 28 schoolgebouwen in komende tien jaren.
11. Een plan voor de realisatie van een brede school in Groot-Ammers.
12. Een verbeterde (digitale) dienstverlening van de gemeente.
13. En, niet in de laatste plaats, de gemeentefinanciën op orde gebracht en gehouden
met alleen aanpassing van de woonlasten voor inflatie.

Dit is wat ‘Ondernemend en Daadkrachtig’ concreet heeft betekend. Wij zijn hier gepast trots
op en zetten ons werk graag voort, want mooi Molenlanden mag mooier Molenlanden
worden.


Vindt u dit ook? Stem dan 16 maart VVD Molenlanden, lijst 5