Column: Samen en toch uniek

Zeg nooit dat Ottoland en Goudriaan hetzelfde zijn. De parkeerproblematiek in Nieuwpoort is ook echt anders dan bijvoorbeeld in Wijngaarden. En toerisme in Kinderdijk speelt beslist een andere rol dan in Arkel of Giessenburg.


Zo heeft ieder dorp of stad zijn eigenheid. En moet deze, wat VVD Molenlanden betreft, zeker behouden blijven. Bij de uitvoering van beleid betekent dit voor ons dat maatwerk per dorp of stad mogelijk is. Want waarom zou je in Nieuw-Lekkerland 100% hetzelfde moeten doen als in Groot-Ammers? Maar dat betekent ook, dat de gemeente dichtbij de dorpen en stad moet blijven. Bereikbaar en betrokken. Met specifieke aandacht voor het karakter van iedere kern.


Gelukkig is er ook eenheid en verbondenheid. Na de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard in 2019 is Molenlanden in drie jaar tijd een volwassen gemeente geworden. Daar hebben we als VVD Molenlanden graag ons steentje aan bijgedragen. De komende 4 jaar willen we dat graag blijven doen. Met nóg meer enthousiasme, waarbij we als gemeenteraad initiatieven van lokale ondernemers, inwoners van onze dorpen en stad én verenigingen zullen blijven ondersteunen. Met alleen de hoogstnoodzakelijke regels en vergunningen. Maar waarbij we het grotere geheel zeker niet uit het oog zullen verliezen. Naar buiten toe moeten we schouder-aan-schouder staan. Eensgezind zullen we de samenwerking met de buurgemeenten in de regio moeten opzoeken als het gaat om de afstemming van bijvoorbeeld woningbouw, bodemdaling, klimaatadaptatie en energiestrategie. 

Als VVD Molenlanden zijn we een groot voorstander van lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden. Daarbij bouwen wij op onze eigen kracht. En wij willen samenwerken als ons dat verder helpt. Zo mogen de stad en de dorpen ieder hun eigen toon behouden en vormen we met elkaar toch een harmonisch geheel. Ondernemend en daadkrachtig! 

 

Stem 16 maart VVD lijst 5.

Bert Snoek