De zondag is een dag van en voor ons allen.


Iedereen is vrij om een eigen invulling daaraan te geven met als uitgangspunt dat er respect voor een iedere invulling is.Ondernemers moeten daarbij zelf kunnen bepalen of zij open willen zijn.