Column: Eigen huis moet betaalbaar blijven

Toen ik 10 jaar geleden ingeloot werd voor het CPO-project in Wijngaarden, mocht ik van geluk spreken. Er waren veel inwoners die zich hadden opgegeven en een unieke kans zagen om in het dorp te (blijven) wonen.

Samen met zes andere gelukkigen hebben we een prachtig project gerealiseerd waar we, tot op de dag van vandaag, nog steeds trots op zijn. Het CPO-project heeft ons heel veel tijd en energie gekost, maar daardoor kregen we wel de woning die we wilden. En tegen een fors lagere aankoopprijs dan de toen geldende marktprijs.

Binnenkort valt de rekening van de gemeente Molenlanden weer op de mat. Dan zal ik op het aanslagbiljet zien hoeveel mijn woning dit jaar in waarde is gestegen en hoeveel ik aan de gemeente moet betalen voor de onroerendzaakbelasting (OZB).

Ik ben overigens wel blij dat het bedrag in termijnen (automatisch) mag betalen. 

De VVD vindt dat een eigen huis geen melkkoe mag zijn om plannen van de gemeente te financieren. De stijging van de totale inkomsten uit de OZB mag maximaal de hoogte van de inflatie zijn. Dus zelfs als je woning veel meer waard wordt, mag de gemeente de OZB maar een heel klein beetje verhogen.

Molenlanden moet het geïncasseerde belastinggeld ook nuttig en weloverwogen besteden. Net zoals iedere inwoner moet ook de gemeente zorgen dat het huishoudboekje klopt. De gemeente mag een eventueel tekort dan ook niet door verhoging van de OZB bij de burgers neerleggen. Dat geldt ook voor de OZB bij de woningcorporaties. Verhogingen zullen zij doorberekenen aan hun huurders.

 

Als ik de komende raadsperiode voor de VVD in de raad kom, wil ik mij 100% inzetten voor meer betaalbare woningen onder andere door veel CPO-projecten te realiseren. Stem 16 maart VVD lijst 5.

 

Hendrik-Jan Bikker