Column: Veiligheid tegen overstromingen?

De inwoners van Molenlanden voelen zich over het algemeen veilig tot zeer veilig, dit in tegenstelling tot inwoners van vele andere gemeenten. U staat er niet altijd bij stil, maar het belangrijkste veiligheidsaspect in Molenlanden blijft het gevaar van overstromingen bij een dijkdoorbraak. Als een overstroming echt gebeurt zijn de gevolgen gigantisch en desastreus. Dit geldt niet alleen voor de Molenlanders die langs de dijken wonen, maar voor alle inwoners van onze gemeente.

De dijk langs de Lek tussen Groot-Ammers en Kinderdijk is kortgeleden gerenoveerd. Helaas zijn er grote twijfels over de uitvoering van dit werk waarbij deels ook methodes zijn toegepast die niet eerder zijn gebruikt. De dijk “lekt”. Deze problemen zijn gesignaleerd door de onafhankelijke deskundige professor Van Baars, die hierover een rapport heeft geschreven. Ik ben 24 jaar gemeenteraadslid, maar ook civiel ingenieur en oud-bestuurder van het Waterschap. Daarom heb ik dit rapport, in het moeilijke vakgebied Grondmechanica, gelezen. Ik ben geschrokken van de bevindingen van deze deskundige. Ook het eerste aanvullende rapport van het adviesbureau Deltares heb ik doorgenomen. Ik heb over deze kwestie overleg gehad met het College van B&W en met de verantwoordelijke Heemraad van het Waterschap. Ook hierna was ik zeker nog niet gerustgesteld. Ik heb daarom bij ons College en bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid gepleit voor versnelde updates van de evacuatieplannen bij een dijkdoorbraak. Dat is toegezegd. En inmiddels ook gerealiseerd! Het wachten is nu op het vervolgrapport van het bureau Deltares. 

Binnenkort zijn er nieuwe verkiezingen voor de gemeenteraad. Als inwoner van Molenlanden en zeker ook als bewoner aan de dijk langs de Lek, kunt u erop rekenen dat ik, namens de VVD, deze kwestie op de voet blijf volgen. Alleen daarom al is het raadzaam dat u op ons stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

 

Ir. G.E.(Bert) Moret, 

Raadslid VVD