Zorgvuldig wegen en keuzes maken

Zorgvuldig wegen en keuzes maken.


Onze liberale insteek is een heldere afstemming tussen willen en kunnen met een integrale kijk op wonen, inkomen, welzijn en zorg. We moeten scherp hebben wat we willen bereiken voor onze inwoners en daarbij keuzes maken wat echt nodig is.