Mooier Molenlanden

Voor de herindelingsverkiezingen in 2018 had ik een liedje gemaakt, ‘Mooi Molenlanden’ op de muziek van ‘Zoutelande’ van Bløf. Het refrein was als volgt: ‘En dan zijn we nu samen, met twintig verbonden Elke dorp uniek en ook een stad daarbij Die eigenheid, die zullen we koesteren We zijn blij dat we één zijn, blij dat we één zijn’


Nu ruim drie jaar later kunnen we spreken van mooi Molenlanden, we zijn blij dat we één zijn! We hebben als coalitiepartner veel bereikt afgelopen jaren. Om enkele voorbeelden te noemen: een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid voor onze verenigingen, een verbeterde (digitale) dienstverlening en slechts inflatiecompensatie van de woonlasten. En dat alles met een solide en robuuste financiële positie voor de gemeente, zodat ook een mooier Molenlanden mogelijk kan worden. Want het kan dus nog beter.

 

Als VVD ondersteunen wij de overgang naar de inzet van duurzame energiebronnen. Maar windmolens in onze polder passen daar niet bij, zoals alle andere partijen dat willen. Wij zetten in op zon op dak. Zonne-energie heeft bij de VVD de wind mee. En dan wel in een realistisch tempo waarbij inwoners en bedrijven aanhaken en aangehaakt blijven.

Een ander aandachtspunt is de jeugdzorg. In Molenlanden doen bijna 1000 kinderen beroep op enige vorm van jeugdzorg. Dat is circa 10% van onze jeugd en dat kost de gemeente jaarlijks ruim 10 miljoen euro. Onze inzet om het beroep op jeugdzorg te verminderen en kosten te verlagen is meer verantwoordelijkheid bij ouders, kinderopvang en scholen opdat onze kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien.

Tenslotte, een mooier Molenlanden is ook meer vrijheid voor ondernemers om ervoor te kiezen om op zondag hun bedrijf te openen. De zondag is een dag van en voor iedereen.

 

Stem VVD voor een mooier Molenlanden!

Bram Visser, lijsttrekker