Verheldering en een toezegging door onze vragen bij de eindejaarnota 2020

De nadere toelichting die wij tijdens de bespreking van de eindejaarsnota van 2020 in de commissievergadering wilden, betrof niet de financiële kant van deze onderwerpen, maar de inhoudelijke kant. Wat betreft de financiën zijn wij namelijk tevreden over deze eindejaarsnota.

Vragen

Bij vier onderwerpen waren er bij ons naar aanleiding van onze technische vragen, die wij al eerder gesteld hadden, nog onduidelijkheden:

  1. De training Klare taal zou er volgens de begroting toe zou leiden dat brieven en e-mails merkbaar eenvoudiger en begrijpelijker worden. In de beantwoording van onze technische vraag hierover werd aangegeven dat alleen beleidsschrijvers deze training zouden gaan volgen. De communicatie met onze inwoners is voor ons één van de belangrijkste dingen. Daarom stelden wij de vraag welke ambtenaren die training gaan volgen.
  2. Project 't Waardje in Arkel is een project dat al vele malen uitgesteld is. Het betreft de aanleg van een dorpspark. Wij vroegen de wethouder of hij kon toezeggen dat wij met elkaar uiterlijk in juni 2021 een rondje kunnen maken in het opgeleverde Waardje. 
  3. Wat betreft het projectteam Kinderdijk hebben wij een vraag gesteld over de vele wisselingen van het personeel. Dit heeft een negatief effect op de realisatie van de plannen. Een projectregisseur moet alles gaan oplossen. Wij vinden de situatie bij Kinderdijk zorgwekkend. Wij blijven maar uitstellen. Daar hebben de inwoners overlast van. Daarom vroegen wij de wethouder of hij plannen in gedachten heeft om de plannen te versnellen.
  4. Ook aangaande de rondweg bij Groot-Ammers stelden wij een vraag. Wij vinden het tijd om door te pakken, omdat wij recent besloten hebben tot een vrachtwagenverbod op een deel van de dijk. Bij de beantwoording is aangegeven dat er informatie via een raadsinformatiebrief komt. Wij wilden graag weten wanneer wij meer zullen horen.


Antwoorden én een toezegging

Verschillende wethouders gaven antwoord op onze vragen:

  1. Wethouder Bram Visser lichtte toe dat wat hem betreft alle ambtenaren de training Klare taal gaan volgen. Het College heeft onlangs namelijk een toelichting van een trainer gehad. Hij ziet hier zeker een meerwaarde van in.
  2. Wethouder Quik wilde geen harde toezegging doen wat betreft de maand waarin 't Waardje aangelegd zal zijn, maar hij deed wel de toezegging dat 't Waardje in 2021 gerealiseerd zal worden.
  3. Wethouder Bikker gaf aan dat de personele wisselingen met betrekking tot het projectteam in Kinderdijk de ambtenaren van de gemeente Alblasserdam betrof. Ook vertelde hij dat corona zorgt voor vertraging, doordat de inwonerparticipatie lastiger te organiseren is. Deze participatie is belangrijk voor diverse vraagstukken die er liggen. Hij gaf aan dat we op de goede weg zijn en het is goed om dit zorgvuldig te doen. Tevens gaf hij aan dat de manier waarop de inwoners hier tegen aankijken niet meer zo negatief is als voorheen.
  4. Wethouder Quik gaf aan dat de raadsinformatiebrief met informatie over het onderzoek naar de rondweg bij Groot-Ammers voor 15 december naar de gemeenteraad gestuurd wordt.


Conclusie

Wij waren blij met de verheldering en de toezegging die de beantwoording door de wethouders opleverde. Wat betreft de training Klare taal stelde ons gerust dat de wethouder inziet hoe belangrijk het is om goed te communiceren met de inwoners. Aangaande Kinderdijk denken wij dat de keuze om zorgvuldig te werk te blijven gaan en inwoners zoveel mogelijk te betrekken een goede keuze is. De toezegging van wethouder Quik dat het 't Waardje in Arkel in 2021 gerealiseerd zal zijn, vinden wij een mooie toezegging, want dit project duurt al vele jaren. Het is goed dat de realisatie nu in het zicht is!