Motie Jaarlijkse Duurzaamheidsprijs Molenlanden

Ook in Molenlanden zijn er voorlopers op het gebied van duurzaamheid. Deze voorlopers zijn actief bezig met energie besparen, duurzame energie opwekken, vergroening van de omgeving, innovaties op het gebied van circulariteit en andere vormen van duurzaamheid. Aangezien duurzaamheid een onderwerp is waar wij allemaal mee aan de slag moeten, zijn wij gekomen met het idee om een jaarlijkse duurzaamheidsprijs voor voorlopers in Molenlanden in te stellen. Op die manier kunnen de voorlopers anderen stimuleren en inspireren om in actie te komen voor een duurzame leefomgeving.


Wat houdt de Duurzaamheidsprijs Molenlanden in?

De Duurzaamheidsprijs is een publieksprijs die jaarlijk uitgereikt zal worden aan voorlopers in onze gemeente. Dit houdt in dat inwoners andere inwoners, verenigingen, stichtingen, scholen en dorpsoverleggen kunnen nomineren en hier vervolgens ook op kunnen stemmen. Het totaalbedrag van de prijs bedraagt €1000,-. Dat betekent dat er één prijs kan zijn, maar ook dat dit bedrag opgesplitst kan worden in meerdere prijzen. Het college is gevraagd om een jury met deskundigen in te stellen, zodat zij na de stemming kunnen bepalen of er één of meerdere prijzen uitgedeeld gaan worden. Een voorwaarde bij de prijs is dat prijswinnaars open staan om de kennis met andere inwoners te delen.


Enthousiasme

De andere politieke partijen vonden de duurzaamheidsprijs een goed idee en besloten daarom onze motie mee in te dienen. Ook wethouder Slob reageerde enthousiast op de motie. De motie werd daardoor unaniem aangenomen. Wij zijn blij dat er dankzij onze motie een duurzaamheidsprijs in Molenlanden gaat komen. Deze duurzaamheidsprijs zal een steentje bijdragen aan het stimuleren van de duurzame leefomgeving in onze gemeente. Wij kijken nu al uit naar de eerste prijsuitreiking!