Nacht van het vandalisme

Straks, aan het begin van het nieuwe jaar, wensen we elkaar weer de beste wensen toe. Maar het feest van de jaarwisseling lijkt soms meer op de Nationale Nacht van het Vandalisme.

Het gevolg is dat steeds meer mensen niet deelnemen aan deze buitenfolklore en noodgedwongen binnenshuis blijven. Ook wij als VVD ergeren ons aan de overlast en de vernielingen en maken ons zorgen over de veiligheid van mens en dier. De overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk en dat geeft weer extra druk op de zorg/ziekenhuizen! Men denkt landelijk aan een tijdelijk vuurwerkverbod, als de zorgdruk rondom de corona-ontwikkelingen niet verandert.

 

De overlastgevers en het illegale vuurwerk aanpakken was jarenlang het credo. Echter, dat is tot heden jammer genoeg niet voldoende gelukt. Ook relschoppers hebben het zware, vaak illegale, vuurwerk omarmd. Wat nu? Willen we een totaalverbod op consumentensiervuurwerk? Landelijk zijn er nu afspraken gemaakt over vuurpijlen en knalvuurwerk, waarmee men hoopt dat het extreme vuurwerk niet meer de straat op komt. Om een algeheel verbod op vuurwerk te voorkomen moeten we op zoek naar handhaafbare oplossingen!

 

Het is waar dat kleine groepen het helaas steeds bederven voor de gewone burger. De lokale politie doet wat in haar vermogen ligt, maar kan het niet alleen. Samen moeten we toch in staat zijn om tot een voor allen acceptabele oplossing te komen? En dat met respect voor elkaars opvattingen. Je kunt denken aan extra inzet van Boa’s maar ook aan vuurwerkverboden op bepaalde plaatsen en preventie op scholen. Anders zal het net zo gaan als met de verkeersdrempels op onze wegen. Een relatief klein aantal hardrijders zorgt er voor dat alle andere verkeersdeelnemers gedwongen worden mee te hobbelen. Onze vuurwerkfolklore willen we behouden als een feest voor iedere inwoner. Toch?

 

Bert Moret

Raadslid VVD Molenlanden