Hoe zwaar wegen de belangen van ondernemers voor ons?

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2020 waren er twee raadsvoorstellen, waarbij wij de belangen van de ondernemers uitgebreid bekeken en besproken hebben. Toch hebben wij bij één raadsvoorstel de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen dan de belangen van de ondernemers. Bij het andere raadsvoorstel hebben we de balans wel laten doorslaan naar de ondernemers.

 

Verbod voor zwaar verkeer in Groot-Ammers

Een jaar geleden hebben wij samen met de SGP een amendement opgesteld dat de verkeersveiligheid in de Voorstraat en Sluis verbeterd moet worden. Wij vonden dat er een verbod voor zwaar verkeer moest komen, waarbij de achterliggende gedachte was dat het doorgaande vrachtverkeer geweerd zou worden. Voorwaarde was wel dat de lokale ondernemers die voor hun bedrijfsvoering in sterke mate afhankelijk zijn van dit traject, een ontheffing zouden krijgen. De rest van de raad was het met ons eens en het amendement werd unaniem aangenomen.

 

In de loop van het proces dat de gemeente doorliep om tot de uitvoering van dit amendement te komen, kwam er steeds meer nieuwe informatie op tafel. Hierdoor werd duidelijk dat als wij zouden kiezen voor maatwerk of voor een andere variant van ontheffingen voor de ondernemers het effect van het verbod heel beperkt zou worden. Dat was voor ons een teleurstellende uitkomst. 

 

Het doel van het amendement was het verbeteren van de verkeersveiligheid. Tijdens het hele proces zijn de belangen van de ondernemers door ons continu in het oog gehouden. We hebben echt gezocht naar oplossingen. Helaas bleek de huidige variant voor de ontheffingen voor de ondernemers die gevestigd zijn in de kern van Groot-Ammers nabij deze wegen, het hoogst haalbare. Wij realiseerden ons dat dit verbod daardoor een hele zure maatregel is voor een aantal andere ondernemers. Daarom was het voor ons een zeer moeilijke afweging. De reden dat wij hier uiteindelijk toch mee instemden, was om de verkeersveiligheid voor de bewoners te verbeteren.

 

Hierdoor komt er wat ons betreft wel meer druk op het onderzoek en de beslissing over de rondweg bij Groot-Ammers. Hopelijk komt de wethouder snel met de uitkomst van het onderzoek naar de raad.

 

Drank- en Horecaverordening

Het andere raadsvoorstel in de raadsvergadering op 27 oktober betrof een nieuwe Drank- en Horecaverordening voor Molenlanden. Hierin werd in artikel 5.4 gesteld dat paracommerciële instellingen (zoals verenigingen en stichtingen) maximaal vijf keer per jaar bijeenkomsten mochten organiseren die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks betrokken zijn bij de activiteiten van deze vereniging of stichting. 

 

Het ging hierbij dus niet om bijeenkomsten van de verenigingen of stichtingen zelf. Wij zijn van mening dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie met de reguliere horecabedrijven. Daar komt nog bij dat deze horecabedrijven het in deze tijd door de coronamaatregelen extreem moeilijk hebben. Ons amendement om de verordening vast te stellen zonder artikel 5.4. werd helaas niet door de andere partijen gesteund. Aangezien wij niet konden instemmen met artikel 5.4 hebben wij tegen deze verordening gestemd.

 

Hetzelfde uitgangspunt, andere uitkomst

Bij beide raadsvoorstellen hadden wij hetzelfde uitgangspunt, namelijk oog hebben voor de belangen van de ondernemers. Toch resulteerde het in een andere uitkomst. Dit komt dus doordat wij niet alleen kijken naar de belangen van ondernemers, maar alle belangen in de raadsvoorstellen wegen. De belangen van de ondernemers wegen zwaar voor ons, maar soms moeten wij na die weging een andere keuze maken. Dit wil dus niet zeggen dat wij de belangen van ondernemers niet belangrijk vinden. Wij blijven ons dan ook onverminderd inzetten voor de ondernemers in onze gemeente!