De specht, de egel en de ….gemeente

Thuiswerken in verband met Corona heeft voor- en nadelen. Het grootste nadeel is blijkbaar vooral het gemis aan sociale contacten met de collega’s. 

De één kan er beter mee omgaan dan de ander. Maar er zijn ook voordelen. Ik werk thuis en werp af en toe een blik naar buiten en dan vooral naar de dieren in mijn tuin. Dat zijn vooral vogels, vlinders en ook de sierlijke libelle die, al vliegend, kleine insecten vangt. Wij krijgen ook bezoek van de groene specht. Hij is actief op de grond. Vooral op het gras speurt hij naar mieren. Ook een egel laat zich regelmatig zien. Ook hij (of zij?) is op jacht naar voedsel en dan meestal regenwormen en kevers. Vorige week scharrelde hij zomaar onze schuur in. Hij had zich blijkbaar goed verstopt want de volgende morgen bleek dat er een overnachting in de schuur had plaatsgevonden. We hebben de halve schuur leeggeruimd om hem de vrijheid weer terug te kunnen gegeven.

Dieren gaan op voedsel uit. Voor zichzelf of voor het nageslacht. In de kern verschillen de mensen niet veel van de dieren. Ook bij ons is ‘brood op de plank’ belangrijk. Alleen is het bij ons zo geregeld dat we geld als ruilmiddel hebben uitgevonden om dat brood te betalen en ook om allerlei andere zaken te bekostigen zoals de huur, de hypotheek en de rekeningen voor nutsvoorzieningen et cetera.

Om je eigen (ruil)middelen op orde te houden, wil je niet dat de tarieven van de gemeentelijke belastingen stijgen. De specht en de egel zijn tevreden als zij aan het einde van de dag hun maaltijd ‘binnen’ hebben. De gemeente Molenlanden moet ook tevreden zijn met wat zij op dit moment hun burgers laten betalen.

Zo simpel kan het zijn.

 

Bert Snoek

Fractievoorzitter VVD Molenlanden