Geen extra windmolens in onze regio

Al vanaf het begin van het proces van de Regionale Energiestrategie (RES) voor Molenlanden en Gorinchem hebben wij niet onder stoelen of banken gestoken dat wij geen voorstanders zijn van grote windmolens. Wat betreft de kleine windmolens zijn wij ook al langere tijd terughoudend. Daarnaast hebben wij duidelijk laten blijken dat wij een voorstander zijn van langzaam starten.

 

Zonne-energie en innovaties

Wij zijn van mening dat wij in onze regio moeten starten met een focus op zonne-energie. Op die manier kunnen we zo optimaal mogelijk rekening houden met innovaties en andere ontwikkelingen met betrekking tot deze opgave. De innovaties op dit gebied gaan zo snel dat wij vinden dat daar serieus rekening mee gehouden moet worden. Zo willen wij voorkomen dat er beslissingen met betrekking tot ons landschap genomen worden, waar we later spijt van hebben.


Geen extra windmolens

Daarom willen wij geen zoekgebieden voor grote windmolens langs de hele A15, zoals in de concept-RES beschreven staat. Ook zijn wij niet blij met de vele kleine windmolens die voorgesteld worden. Beide vormen van energiewinning hebben een enorme impact op het landschap en op de omwonenden. De 126 TJ windenergie in het bod, die betrekking heeft op de drie windmolens bij Giessenburg en de twee geplande windmolens bij Groote Haar, vinden wij voldoende voor het bod tot 2030.

 

Voorstel voor een ander besluit

Wij willen er dus geen grote windmolens in onze regio bij en staan ook niet achter de ambitie staan om 300 kleine windmolens te plaatsen. Door middel van een amendement stelden wij voor om het besluit van de raad over de concept-RES aan te passen. In ons amendement stond dat wij geen zoekgebieden willen langs de A15 en ook geen zoekgebieden voor kleine windmolens. 

Het bod zou als gevolg daarvan verlaagd worden van 1150 TJ naar 714 TJ. Met het verlagen van het bod zouden we nog steeds meer bieden dan door het Rijk van ons gevraagd wordt. Tien grote windmolens ter waarde van 400 TJ en de 300 kleine windmolens ter waarde van 36 TJ wilden wij uit het bod. Extra windmolens in onze regio plaatsen, willen wij pas als het echt nodig is.

 

Als enige tegen extra windmolens

Helaas kregen wij geen bijval van de andere partijen in Molenlanden. Aangezien wij niet konden instemmen met de zoekgebieden voor grote windmolens langs de A15, de vele kleine windmolens en het hoge bod van 1150 TJ hebben wij als enige partij in Molenlanden tegen de Concept Regionale Energiestrategie gestemd.