Informatie voor ondernemers en zzp'ers na onze vragen over coronaperiode

Gestelde vragen

Aangezien wij van mening zijn dat ondernemers en zzp'ers ook van gemeente Molenlanden een helpende hand moeten krijgen in en na deze coronaperiode stelden wij diverse schriftelijke vragen aan het College:

 1. Is het mogelijk om ondernemers en zzp’ers die getroffen worden door de maatregelen, als gevolg van de problematiek van de bestrijding van het coronavirus, te helpen door middel van renteloos uitstel en/of kwijtschelding voor specifiek de gemeentelijke belastingen?
 2. Is daarbij het betrachten van soepelheid met betrekking tot sancties voor ondernemers die niet kunnen voldoen aan betalingstermijnen en verplichtingen voor in eerste instantie drie maanden maar zeker ook voor een langere tijd, ook mogelijk?
 3. Kunt u aangeven welke andere mogelijkheden u ziet om ondernemers en zzp’ers die aantoonbaar financiële gevolgen ondervinden door het virus, de helpende hand te bieden?
 4. Is de gemeente ook voornemens deze ondersteuning te bieden? En zo ja, welke hulp en maatregelen zullen ten uitvoer gebracht?
 5. Wilt u gezien de precaire en onzekere situatie voor ondernemers en zzp’ers deze vragen binnen 1 week ( 5 werkdagen) beantwoorden in plaats van de gebruikelijke tien werkdagen?

Bij de onderstaande bijlagen is ook onze toelichting bij deze vragen te vinden.


Beantwoording

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat:

 • Gemeente Molenlanden tijdens en na de coronaperiode op een gepaste wijze vorm zal geven aan de invordering van de gemeentelijke belastingen. Het verlenen van langdurig, renteloos, uitstel is hierbij één van de middelen die zij hiervoor zullen inzetten.
 • Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen gebonden is aan de regels zoals door de Rijksoverheid wordt bepaald. Gemeente Molenlanden houdt hiervoor reeds de maximale norm aan.
 • In afwachting van de ontwikkeling van deze coronaperiode gemeente Molenlanden tijdelijk geen acties zal ondernemen in het invorderproces, voor zover zij hierdoor zelf juridisch niet in de problemen komen.
 • Om ondernemers, zzp’ers, instellingen en inwoners wat meer ruimte te geven gemeente Molenlanden de vervaltermijn van de openstaande belastingaanslagen voor belastingjaar 2020 en de aanslagen toeristenbelasting 2019 voor hen zal verlengen tot 31 juli 2020. Deze datum is afgestemd op de gemeente Gorinchem.
 • De landelijke aangekondigde maatregel dat er extra ondersteuning komt voor zzp'ers uitgevoerd wordt door Avres. Avres heeft voor de uitvoering van de regeling een versnelde aanvraagprocedure opgezet. In afwachting van de invulling van deze regeling kunnen zzp'ers al wel Avres bellen voor een kort intakegesprek en wordt een aanvraagprocedure al opgestart door Avres. Meer informatie is te vinden op deze pagina van Avres.
 • Het kabinet en de de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan overleggen over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Hierbij gaat het in het bijzonder om de toeristenbelasting.
 • De gemeente Molenlanden nu gaat verkennen welke andere maatregelen mogelijk en nodig zijn voor de ondernemers en inwoners van Molenlanden. Hier volgt nog nadere informatie over. Via nieuwsbrieven en sociale media worden de ondernemers in Molenlanden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. 


Nieuwsbrief Economische Zaken (EZ)

In de beantwoording wordt een nieuwe Nieuwsbrief EZ aangekondigd, waarin een update staat over de laatste maatregelen en ontwikkelingen voor ondernemers in Molenlanden. Deze is te vinden bij de onderstaande bijlagen.

Als u als ondernemer of zzp'er deze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen aan nieuwsbriefEZ@jouwgemeente.nl. Indien u voorgaande nieuwsbrieven wilt lezen, kunt u deze vinden op de website van gemeente Molenlanden: @Nieuwsbrief Economische Zaken.


Meer informatie

Actuele informatie over de maatregelen vanuit het kabinet is te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid: Actueel nieuws van Rijksoverheid over coronavirus.

Voor een totaaloverzicht van alle regelingen kunnen ondernemers terecht op de website van de Kamer van Koophandel: Check hier je regelingen.

Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel kan op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur gebeld worden voor alle ondernemersvragen: 0800-2117.

Actuele informatie over de maatregelen in Molenlanden kunt u vinden op de website van de gemeente Molenlanden.

Als er vragen zijn waar de gemeente bij kan helpen, kan er contact opgenomen worden met accountmanager bedrijven Louisa Broens via het Ondernemersloket.

Voor vragen en suggesties aan VVD Molenlanden kan contact opgenomen worden met onze fractiesecretaris.