In de bres voor ondernemers in Molenlanden

Openstelling terrassen op zondag

Naar aanleiding van een voorstel van de SGP werd in de raad gesproken over de openstelling van terrassen in Molenlanden op zondag. Het voorstel was om de terrassen pas om 12.00 uur in plaats van 10.00 uur open te stellen. Het CDA stelde tevens een vervroegde avondsluiting van de terrassen voor. Ons raadslid Bert Moret liet gelijk weten dat de VVD tegen deze voorstellen was. Hij gaf aan wat ons VVD-standpunt is : “Ondernemers moeten de vrijheid hebben hier zelf over te beslissen." Helaas werd het voorstel wel aangenomen, doordat alle christelijke partijen voor stemden.

 

Belangen van ondernemers 

Bij het lezen van stukken houden wij niet alleen de belangen van inwoners, maar ook van ondernemers goed in de gaten. Het viel ons raadslid Philomeen Breddels op dat de ondernemers in het advies van de stuurgroep Kinderdijk nauwelijks genoemd werden. Dit was voor haar de reden om hier dit tijdens de raadsvergadering vragen over te stellen aan de wethouder. 

 

Samenwerking met ondernemers

Bij de aanpak van het werelderfgoed Kinderdijk vinden wij de samenwerking met ondernemers in Kinderdijk noodzakelijk, omdat deze ondernemers mogelijk consequenties ondervinden van de maatregelen die getroffen worden. Ook de samenwerking met toeristische ondernemers in de rest van Molenlanden vindt de VVD gewenst. Wij zien dit als een kans om de toeristen niet alleen te laten genieten in Kinderdijk, maar ook bij andere toeristische ondernemers in Molenlanden.  

 

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering werd door een ondernemer die insprak duidelijk, dat de ondernemers niet als groep betrokken waren geweest bij het opstellen van het gebiedsperspectief. Dit had wat ons betreft zeker moeten gebeuren. Daarom vonden wij het nog belangrijker om ons ervoor in te zetten, dat deze groep ondernemers vanaf nu betrokken zou worden.

 

Reactie wethouder

Helaas maakte ook de beantwoording van de wethouder voor ons duidelijk dat er wel oog was voor het betrekken van de inwoners en molenbewoners, maar niet voor de ondernemers als aparte groep. Juist daarom leek het ons goed om de samenwerking met de ondernemers op te nemen in het advies. Er was namelijk aangegeven dat de randvoorwaarden en de uitgangspunten in het advies kaderstellend zijn voor de uitwerking.

De wethouder was in eerste instantie niet bereid hier iets over op te nemen in het advies. Vervolgens bespraken wij met de rest van de raad ons voornemen om een amendement in te dienen. Dit amendement hoefde niet meer ingediend te worden, omdat de wethouder hierna alsnog de toezegging deed om in het advies toe te voegen, dat in het participatietraject niet alleen de inwoners en molenaars meegenomen zullen worden, maar ook de ondernemers.

 

Contact ondernemers

Wij waren zeer verheugd met de uitkomst. Wel zijn we benieuwd hoe dit participatieproject zal gaan verlopen. We zullen contact houden met diverse ondernemers om hiervan op de hoogte te blijven.