Vereniging Eigen Huis erkent foute berekening van woonlasten

Tijdens de meningsvormende avond op 19 maart 2019 heeft wethouder Bram Visser medegedeeld, dat Vereniging Eigen Huis heeft laten weten een foute berekening te hebben uitgevoerd. Dit hebben zij laten weten naar aanleiding van het bericht van wethouder Bram Visser over de juiste berekening.


Juiste berekening voor voormalig Giessenlanden

De Vereniging Eigen Huis beweerde dat de woonlasten voor inwoners van voormalig Giessenlanden steeg met 23,4%. Deze stijging zou landelijk de kroon spannen. Wethouder Bram Visser lichtte in de eerstvolgende raadsvergadering toe, dat dit onjuist was. De woonlasten in Molenlanden stijgen namelijk gemiddeld met 8,4% ten opzichte van 2018 voor inwoners uit de voormalige gemeente Giessenlanden. Deze stijging is het gevolg van de stijging van de afvalstoffenheffing.


Stijging afvalstoffenheffing landelijk

De stijging van afvalstoffenheffing is in lijn met stijging die landelijk te zien is voor de afvalstoffenheffing. Vereniging Eigen Huis licht op zijn site toe, dat de afvalstoffenheffing vrijwel overal met gemiddeld 5,5 % omhoog gaat. In 73 gemeenten is de stijging meer dan 10%.


Reden voor stijging afvalstoffenheffing

De verhoging van de afvalstoffenheffing in Molenlanden is onder andere het gevolg van hogere kosten voor het ophalen en verwerken van de afval. Daarnaast blijkt het afval niet goed gescheiden te worden. Er blijkt vooral veel etensafval bij het restafval gegooid te worden. Hierdoor zijn er hogere kosten voor de verbranding van restafval. Indien het afval op de juiste manier gescheiden wordt, wordt er juist geld voor teruggekregen.


Grotere daling woonlasten voor voormalig Molenwaard

Voor inwoners van de voormalige gemeente Molenwaard blijkt de daling van de woonlasten gemiddeld 6,4% in plaats van de 0,6% van Vereniging Eigen Huis. Ook zij hebben een stijging van de afvalstoffenheffing, maar door een daling van de rioolheffing in voormalig Molenwaard levert het deze inwoners onder de streep een daling van gemiddeld 6,4% op. De daling van de rioolheffing is het gevolg van de harmonisatie van de systematiek van de rioolheffing in Giessenlanden en Molenwaard. 


Juiste berekening woonlasten

De juiste berekening van de woonlasten van de inwoners van het voormalige Giessenlanden en Molenwaard staat in de raadsinformatiebrief, die u in de bijlage kunt vinden.