Verkiezing voor Provinciale Staten Zuid-Holland 2019

De VVD doet mee aan de verkiezing voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Momenteel zijn er in Zuid-Holland tien VVD-statenleden en twee VVD-gedeputeerden, Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu.


Kandidatenlijst

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Zuid-Holland in november 2019 is de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. De voorzitter Ard van der Steur heeft toen het hoge kwaliteitsniveau van de kandidaten geprezen.

Floor Vermeulen is de lijsttrekker. Op de kandidatenlijst staan 50 personen. Op het Facebookaccount van VVD Zuid-Holland komen regelmatig filmpjes voorbij, waarin kandidaten zich voorstellen. 


Standpunten van VVD Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse VVD wil doorgaan met het sterker maken van Zuid-Holland. Wat goed is, houden zij zo. Wat beter kan, willen zij stapje voor stapje beter maken. Dit doen zij, zodat Zuid-Holland een plek blijft waar het goed leven, wonen en werken is. Hoe VVD Zuid-Holland dit wil aanpakken, kunt u lezen in het verkiezingsprogramma "Duurzaam Doorpakken". Als u op deze link klikt, kunt u zowel een samenvatting als het volledige verkiezingsprogramma lezen.


Stem VVD als u voor duurzaam doorpakken bent!