Column van Kees Romijn

Mouwen opstropen en doen wat nodig is

 

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn gelijk met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van Waterschap Rivierenland zitten. Van oudsher zorgt het waterschap namens de bewoners voor de waterhuishouding en veilige dijken. Zo zorgt men voor het beheer en onderhoud van de dijken in ons gebied, het juiste waterpeil in sloten en andere wateren en voor het zuiveren van afvalwater. In de Alblasserwaard zijn we trots op de agrarische cultuur! Helaas zijn er ook partijen die hieraan een einde willen maken. Hogere waterpeilen is het wegjagen van boeren met hun koeien uit het veenweide gebied. Met de VVD Waterschap Rivierenland staat de boer niet alleen in de zoektocht naar werkbare en betaalbare oplossingen! Koeien en weidevogels kunnen niet zonder weideland! 

 

Zelf sta ik als nummer 3 op de kandidatenlijst van VVD Waterschap Rivierenland. Ben 51 jaar en woon en werk in Langerak, midden in de Alblasserwaard. Een fantastisch veenweide gebied tussen de rivieren de Lek en de Merwede. Voor iedereen die hier leeft, woont, werkt en of onderneemt, zoals ook voor mijn melkveehouderij is het waterschap van groot belang. Dat belang neemt alleen maar toe en dat hebben wij het afgelopen jaar allemaal ondervonden. Dat de bodem hier daalt, is een feit, maar toch willen wij hier blijven wonen en ondernemen. De VVD zet onder andere in op nieuwe innovatieve oplossingen om ook in de toekomst waterbeheer voor een ieder betaalbaar te houden. Hierbij is nuchter Alblasserwaards boerenverstand een must in het waterschapbestuur. Mijn motto is: Met boerennuchterheid naar veilig, schoon en betaalbaar waterbeleid!

 

Kees Romijn

(Stem lokaal: lijst 5 nr. 3)