College komt in actie na onze schriftelijke vragen over 'grijs-kenteken-afval'

Inname van 'grijs-kenteken-afval'

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer toegestaan is om (huishoudelijk) afval aan te leveren in voertuigen met een grijs kenteken. Dit mag alleen nog door personenauto's. Onze fractievoorzitter Bert Snoek gaf bij de schriftelijke vragen een toelichting: "ZZP'ers en personen die een busje met grijs kenteken rijden, worden gedupeerd, omdat zij niet langer privé-afval kunnen aanbieden. Ook particulieren die voorheen gebruik maakten van geleende bedrijfsauto's voor het vervoer van grote vormen van afval (bv bankstel, etc) worden nu geweerd. Consequentie is dat het afval onrechtmatig wordt gedumpt bij buurgemeenten, in of nabij ondergrondse containers, weilanden of andere openbare plekken."


Verzoek om een meer fijnmaziger systeem

Bert Snoek stelde schriftelijke vragen over deze nieuwe regel van Waardlanden aan het college. Hij vroeg hen tevens met voorstellen te komen voor een meer fijnmaziger systeem van toelating dan het huidige systeem, waarbij alleen gekeken wordt naar het type vervoersmiddel.


College gaat in gesprek met Waardlanden

Het college heeft laten weten de zorgen van VVD Molenlanden te delen. Zij erkennen dat er uitzonderingsgevallen zijn waar het criterium van een grijs kenteken geen recht doet aan de situatie dat bedrijfsafval geweerd wordt. Samen met de andere deelnemende gemeenten zullen zij er bij Waarlanden op aandringen, dat er uitzonderingen gemaakt dienen te worden voor enkele bijzondere situaties. Het college gaat deze problematiek daarom op korte termijn met Waardlanden bespreken. Hierna zullen zij ons informeren over de vervolgstappen.


Meer informatie

Uitgebreidere informatie is te vinden in twee artikelen van Het Kontakt Alblasserwaard over dit onderwerp: