Portefeuilles en contactpersonen voor dorpen en stad van VVD Molenlanden

Verdeling van onderwerpen alsook de dorpen en stad

Bert Snoek, Bert Moret en Philomeen Breddels hebben hun eigen portefeuilles samengesteld aan de hand van de onderwerpen uit de portefeuilles van de vijf wethouders van Molenlanden. De verdeling vond plaats op basis van kennis, ervaring, persoonlijke voorkeuren en eventueel conflicterende nevenfuncties. Ook hebben zij de 19 dorpen en 1 stad onderling verdeeld, zodat er voor ieder dorp en stad een contactpersoon is. 


Contact opnemen

Als u over een onderwerp of een dorp/stad contact wilt opnemen, kan dit rechtstreeks met het betreffende raadslid. De contactgegevens van onze raadsleden zijn te vinden op de pagina Mensen
Voor algemene zaken of een afspraak voor een gesprek met de fractie tijdens onze fractievergadering kunt u contact opnemen met onze fractiesecretaris Philomeen Breddels


Portefeuilles en contactpersonen voor dorpen en stad

Portefeuille van Bert Snoek:

 • Omgeving: ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken, ruimtelijke ordening, wonen
 • Omgevingswet
 • Bouw- en woningtoezicht
 • FinanciĆ«n & Bedrijfsvoering
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Maatschappelijke voorzieningen & vastgoed
 • Projecten meerjaren investeringsprogramma
 • Afval
 • Handhaving
 • Deregulering


Bert Snoek is contactpersoon voor:

 • Arkel
 • Giessen-Oudekerk
 • Langerak
 • Nieuwpoort
 • Noordeloos
 • Schelluinen
 • Streefkerk


Portefeuille van Bert Moret:

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Natuur, milieu & landschap
 • Klimaat
 • Voedsel
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Kabinetszaken & representatie
 • Externe oriĆ«ntatie


Bert Moret is contactpersoon voor:

 • Bleskensgraaf
 • Brandwijk
 • Goudriaan
 • Molenaarsgraaf
 • Ottoland
 • Oud-Alblas
 • Wijngaarden


Portefeuille van Philomeen Breddels:

 • Sociaal domein: WMO, participatie & integratie, jeugd(hulp), opvoeden & opgroeien, (basis)onderwijs en kinderopvang, volksgezondheid, welzijn
 • Dorps- en stadsgericht werken
 • Recreatie en toerisme
 • Werelderfgoed Kinderdijk
 • Mobiliteit
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Monumenten en cultureel erfgoed
 • Dienstverlening
 • Communicatie


Philomeen Breddels is contactpersoon voor:

 • Giessenburg
 • Groot-Ammers
 • Hoogblokland
 • Hoornaar
 • Kinderdijk
 • Nieuw-Lekkerland