Presentatie coalitieakkoord Molenlanden 'Met pit de toekomst in!'

Het coalitieakkoord 'Met pit de toekomst in!' werd gepresenteerd door de drie beoogd fractievoorzitters. Dit zijn Joke Stravers (Doe Mee! Molenlanden), Ad van Rees (CDA Molenlanden) en Bert Snoek (VVD Molenlanden).  Het doel is om met pit tot de pit te komen. De belangrijkste opgave is het in verbinding komen met de inwoners. 


Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord werd gepresenteerd aan de hand van een infographic. Dankzij de combinatie van tekst en beeld maakte deze informatieve illustratie snel duidelijk wat de hoofdlijnen van het coalitieakkoord zijn. Zowel de infographic als het coalitieakkoord zijn te lezen in onderstaande bijlagen.


Samenlevingsprogramma

Het is de bedoeling dat het beoogde college in januari en februari 2019 "on Tour" gaat. Er zal dan aan de inwoners gevraagd worden input te leveren op het coalitieakkoord. Op deze manier zal gekomen worden tot een samenlevingsprogramma. Deze opzet past bij de vernieuwende aanpak van deze coalitie en dit college. Er zal continu gezocht worden naar draagvlak bij de inwoners. 


Uitgebreid verslag in Het Kontakt

In het artikel Coalitie-akkoord Molenlanden: de continue zoektocht naar draagvlak van Het Kontakt Alblasserwaard kunt u een uitgebreid verslag van de presentatie van het coalitieakkoord lezen.