VVD teleurgesteld door uitvoering van VVD-motie door bureau Over Morgen

Motie in juli 2018

Op 12 juli 2018 werd in de raadsvergadering van de gemeente Giessenlanden een motie van de VVD aangenomen. In deze motie werd het college opgeroepen een stap verder te gaan in het proces, dat zich toen in een impasse bevond. Het college werd verzocht opnieuw in overleg te treden met de initiatiefnemer en andere betrokkenen, zoals de omwonenden die zich verenigd hadden in de Initiatiefgroep BinnensteBuiten. Gekeken moest worden welke andere varianten mogelijk zijn. Bij het proces diende een onafhankelijke gespreksleider betrokken te worden. Het idee was dat er op deze manier een kans lag om tot een breed gedragen plan te komen. 


Het rapport

Het bureau Over Morgen werd ingeschakeld om de motie uit te voeren. Afgelopen dinsdag werd het rapport openbaar gemaakt. Dit rapport is te lezen in de onderstaande bijlage.

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering op 13 december 2018 aangegeven teleurgesteld te zijn in het rapport. De VVD vindt dat Bureau Over Morgen niet voldaan heeft aan de motie. De bedoeling van de motie was de partijen dichter tot elkaar te brengen. Dit is niet het geval.


Omgevingsvisie

Bij de nieuwe omgevingsvisie worden plannen beoordeeld vanuit het principe "ja, mits...". Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden voor de initiatiefnemer. Van de initiatiefnemer wordt verwacht dat hij/zij in overleg treedt met de direct omwonenden. Het idee is dat er samen in gesprek gegaan wordt om te komen tot een breed gedragen plan. De VVD vindt dit een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie. Dit is in dit geval niet tijdens de vorming van het plan gebeurd en ook niet naar aanleiding van de motie.


Hoe gaat het nu verder?

Het dossier "De Hoeken" wordt overgedragen aan het nieuwe college van gemeente Molenlanden. Het is aan het nieuwe college om te besluiten hoe verder te gaan in dit dossier. Het nieuwe college zal ook beslissen op welke wijze de nieuwe raad hierbij betrokken wordt.