VVD-fractie Molenwaard stelt vragen over vertraging glasvezel

Raadslid Bert Moret zijn signalen ter ore gekomen, dat de concurrerende selectieprocedure voor de aanleg van glasvezel in Molenwaard minstens drie maanden tot een half jaar gaat duren. Dit is langer dan de door wethouder Boender toegezegde zes weken. Dit vindt Bert Moret onacceptabel voor de inwoners van Molenwaard. Zij wachten al zo lang op sneller internet. Tevens zullen door de vertraging de kosten verder oplopen. Daarom heeft Bert Moret de volgende vragen naar het college van Molenwaard gestuurd:


Geacht college;

Op 30 oktober is in de gemeenteraad van Molenwaard het besluit genomen over de aanleg van de glasvezel in Molenwaard. Daarbij is afgesproken dat er zo snel mogelijk een concurrerende selectieprocedure zou gaan plaatsvinden. Wethouder Boender heeft op die vergadering meegedeeld dat dit binnen zes weken zou worden afgerond, ofwel half december.

Er bereiken ons als VVD-Molenwaard nu berichten dat dit minstens drie maanden gaat duren. Misschien zelfs een half jaar. Opnieuw weer vertraging. Dit is eigenlijk onacceptabel. Vele inwoners van Molenwaard houden hierdoor nog weer langer traag internet. Bovendien bestaat het gevaar dat de inschrijvingskosten verder stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt. De prijzen lopen voortdurend op. 

De VVD vraagt het college van B&W wanneer de selectieprocedure nu werkelijk start en wanneer deze procedure kan wordt afgerond? Graag spoedig antwoord.

Bert Moret

VVD Molenwaard

 

Een spoedig antwoord vindt de VVD noodzakelijk, omdat de VVD een verdere vertraging van glasvezel in Molenwaard onacceptabel vindt.