De 13 ambities van VVD Molenlanden


Onze ambities voor Molenlanden


#1: Ieder VVD-raadslid is 100% toegankelijk.

#2: Iedere kern verdient een eigen aanpak.

#3: In iedere kern gaan we vraaggericht bouwen.

#4: De duurzame woonomgeving wordt gestimuleerd.

#5: Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

#6: Zorg op maat wordt dichtbij vorm gegeven.

#7: Iedere kern heeft een basisschool.

#8: Gedragen plannen worden snel uitgevoerd.

#9: Initiatieven van inwoners kunnen rekenen op steun.

#10: Lokaal regelen wat lokaal geregeld kan worden.

#11: Onveilige verkeerssituaties worden in samenspraak met inwoners aangepakt.

#12: Lokaal ondernemerschap krijgt de ruimte.

#13: Inwoners betalen niet meer dan strikt noodzakelijk.


Meer informatie over onze 13 ambities is te vinden op onze pagina Standpunten. Daar staan columns van onze kandidaten en lijsttrekker over deze ambities.


Kies voor lokaal. Stem VVD Molenlanden!