Bestrijding illegale hennepkwekerijen dankzij VVD ook prioriteit bij Veiligheidsplan Molenlanden

Lokaal Veiligheidsplan

Voor de gemeente Molenlanden gaat een lokaal Veiligheidsplan opgesteld worden in het voorjaar van 2019. In dit Veiligheidsplan stelt de gemeenteraad voor ten minste vier jaar de doelen vast, die de gemeente nastreeft op het gebied van de veiligheid door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. De Gebiedsscan 2018 Molenlanden en het Regionaal Veiligheidsbeeld 2017 worden gebruikt als basis hiervoor. Zowel de gemeente Giessenlanden als de gemeente Molenwaard blijkt momenteel goed tot zeer goed te scoren en als veilig bestempeld te kunnen worden. 

 

Prioriteiten bij Veiligheidsplan

Ook al kunnen de beide gemeenten als veilig bestempeld worden, toch is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Er moet gezorgd worden, dat dit zo blijft. Vanuit de Gebiedsscan worden vier zaken door de politie als prioriteit genoemd:

  1. woninginbraken,
  2. huiselijk geweld,
  3. verkeer,
  4. evenementen.
Bert Moret van de VVD-fractie Molenwaard verzocht om de bestrijding van illegale hennepkwekerijen toe te voegen aan deze prioriteiten gezien de recente toename van deze kwekerijen in beide gemeenten. De laatste tijd hebben beide burgemeesters namelijk regelmatig woningen gesloten, waar illegale hennepkwekerijen waren. Om deze reden wilde de VVD dat het bestrijden van illegale hennepkwekerijen toegevoegd werd als vijfde prioriteit. Portefeuillehouder burgemeester Rinette Reyvaan onderkende, dat er een verschuiving van de illegale hennepkwekerijen vanuit het zuiden van het land plaatsvindt. Zij deed de toezegging, dat het bestrijden van illegale hennepkwekerijen toegevoegd zal worden als prioriteit in het Veiligheidsplan voor Molenlanden.