VVD is tegen het heffen van toeristenbelasting in Molenlanden

Lokaal ondernemerschap de ruimte geven

Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering van 11 juli 2018 is er gestemd over het voorstel, dat er in de gemeente Molenlanden toeristenbelasting geheven zou worden. De VVD is van mening, dat ondernemers deze administratieve rompslomp bespaard moet blijven. De VVD wil namelijk lokaal ondernemerschap juist de ruimte geven. Ondernemers moeten daarom niet gehinderd worden door dit soort tijdrovende regels.


Amendement

In de gemeente Giessenlanden wordt momenteel geen toeristenbelasting geheven. In de gemeente Molenwaard gebeurt dit wel. Tijdens de behandeling van de uitgangspuntennotitie voor harmonisatie van het belastingbeleid kwamen de ChristenUnie en Fractie Renes met het amendement om geen toeristenbelasting te heffen in de gemeente Molenlanden. De VVD heeft deze voorgestelde wijziging op de uitgangspuntennotitie volmondig gesteund. Helaas waren er geen andere partijen, die dit amendement steunden. Het amendement werd daarom verworpen. Hierdoor zal er straks in de gemeente Molenlanden toeristenbelasting geheven worden. De VVD had voor de ondernemers graag gezien, dat deze regel geen doorgang had gevonden.