Aandacht gevraagd voor toegankelijkheid stadhuis en contact met gemeente

Toegankelijkheid van het stadhuis in Nieuwpoort

Bovenste verdieping niet makkelijk te bereiken

Tijdens het bespreken van de huisvesting van de gemeente Molenlanden heeft de VVD bij het college aangekaart, dat de bovenste verdieping van het stadhuis in Nieuwpoort niet makkelijk te bereiken is. Dit stadhuis zal gebruikt gaan worden voor belangrijke (college)vergaderingen, ceremoniƫle bijeenkomsten en de ontvangst van bijzondere gasten. Aangezien de bovenste verdieping de voorkeur van het college heeft, attendeerde Ineke van der Have-Schieving van de VVD-fractie Molenwaard hen erop, dat de trap naar de bovenste verdieping slecht toegankelijk is. Zij vroeg de wethouder hoe dit opgelost wordt.


Toezegging door wethouder

Wethouder Harmen Akkerman gaf aan het eens te zijn met de VVD. Het gebouw heeft inderdaad beperkingen. Er zal gekeken moeten worden wat hieraan te doen is. Doordat het stadhuis een monumentaal pand is, kan mogelijk niet alles gedaan worden om dit te verhelpen. 

Wethouder Paul Verschoor lichtte vervolgens toe, dat Ineke van der Have-Schieving terecht gesteld had, dat er bouwkundige voorzieningen getroffen moeten worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan en een planning. Hij zei toe, dat het college dit spoedig aan de raad zal voorleggen.


Toegankelijkheid van contact met gemeente

Het belang van meerdere manieren van contact

Ook heeft de VVD nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inwoners, die niet digitaal in contact kunnen of willen treden met de gemeente. Uiteraard juicht de VVD het toe, dat de ICT-ambitie hoog is, maar deze mensen moeten wel de mogelijkheid hebben om op een andere manier te kunnen communiceren met de gemeente. Daarom benadrukte Ineke van de Have-Schieving, dat het belangrijk is, dat de communicatie ook op andere manieren mogelijk blijft.