Verdiepende bijeenkomst over ouderen en zorg

Indruk van de middag

De bijeenkomst 'Ouderen en zorg' werd gehouden in Het Bruisend Hart in Hoornaar. De aanwezigen waren allen senioren uit de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Aan hen werden stellingen voorgelegd, die betrekking hadden op ouderen en/of zorg. Over iedere stelling werd door de aanwezigen goed nagedacht. Vervolgens werd de stelling van alle kanten belicht. Dit leverde verdiepende discussies op.


Uiteenlopende meningen

Ondanks dat er regelmatig uiteenlopende meningen waren, was er een goede sfeer. Men had respect voor elkaars mening, waardoor het mogelijk was de stellingen goed uit te diepen. Opvallend was, dat tevens geprobeerd werd oplossingen te vinden. Aan het einde van de bijeenkomst kregen de aanwezigen de gelegenheid om eigen punten aan te dragen, die nog niet besproken waren. Deze middag met de senioren uit het toekomstige Molenlanden leverde hierdoor zeer veel informatie op.


Wat wordt er met de informatie gedaan?

De informatie, die tijdens deze middag verkregen werd, wordt gebruikt bij het schrijven van een voorstel voor het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt tijdens de ledenvergadering in mei 2018 besproken.


Uw ideeën mailen

Senioren uit de gemeente Giessenlanden of Molenwaard, die hun ideeën en wensen hierover nog aan ons willen laten weten, kunnen dit naar ons mailen. Ons e-mailadres is vvdmolenlanden@gmail.com. Mocht u dit liever per brief doen, kunt u deze sturen naar VVD Molenlanden, Bijeenkomst Ouderen en zorg, Dorpsweg 55, 4223 NC Hoornaar.