Verrassende bijeenkomst met jongeren

Indruk van de avond

De bijeenkomst 'De jongere aan het woord' vond plaats in het jeugdhonk in Bleskensgraaf. Nog voor de eerste stelling aan de jongeren voorgelegd werd, was het enthousiasme om met ons in gesprek te gaan al goed merkbaar. Dit enthousiasme bleef de hele avond. Toen wij na enige tijd aangaven te zullen stoppen met het voorleggen van stellingen, werd er teleurgesteld gereageerd. Daarom hebben we uiteindelijk alle 11 stellingen voorgelegd. Hierdoor is het laat geworden, maar dit hadden wij er zeker voor over. 


Nuttige avond

Door de vele stellingen hebben we met de jongeren over zeer veel verschillende onderwerpen gesproken. Het was opvallend hoe serieus zij ingingen op de stellingen. Hierdoor hebben wij een zeer goed beeld gekregen van wat er leeft. Het was voor ons niet alleen een gezellige, maar ook een zeer nuttige avond. Ook de jongeren bleken dit zo ervaren te hebben. Aan het eind van de avond gaven zij namelijk aan, dat zij het erg waardeerden, dat een politieke partij op deze manier aandacht aan jongeren besteedde.


Input van deze avond

De verzamelde informatie is zeer divers en zal gebruikt worden om een voorstel voor het verkiezingsprogramma te schrijven. Dit verkiezingsprogramma wordt tijdens de ledenvergadering in mei 2018 besproken.


Ideeën en wensen mailen

Ben jij ook tussen de 18 en 27 jaar, woon je in de gemeente Molenwaard of Giessenlanden en wil je jouw ideeën en wensen alsnog aan ons doorgeven? Stuur dan een e-mail naar vvdmolenlanden@gmail.com