Waardevolle avond over voorzieningen

Indruk van de avond

De bijeenkomst ‘Voorzieningen’ werd gehouden in Giessenburg. Ondanks dat de bijeenkomst in de gemeente Giessenlanden plaatsvond, waren er meerdere mensen uit de gemeente Molenwaard gekomen om ook hun ideeën en wensen te vertellen voor voorzieningen in het toekomstige Molenlanden. Het was een gezellige avond, waarin veel stellingen besproken werden. Inwoners maakten goed duidelijk waar voor hen knelpunten zitten en wat voor oplossingen zij voor ogen hebben. Aan het einde van de avond hebben de aanwezigen kunnen benoemen wat zij een belangrijk punt vonden, dat nog niet aan bod gekomen was. De avond werd afgesloten met een gezellig drankje in de bar.


Verschillende invalshoeken

Doordat er inwoners uit verschillende dorpen aanwezig waren, gaf dit veel inzicht in de verschillen tussen de dorpen. Daarnaast waren sommige inwoners ook een vertegenwoordiger van een groep inwoners. Zo was er bijvoorbeeld een lid van een dorpsraad en een belangenbehartigster van gehandicapte inwoners. Al deze verschillende invalshoeken leverden zeer veel waardevolle informatie op.


Wat wordt er met de informatie gedaan?

De punten, die de inwoners opgebracht hebben, worden bij de reacties en de documenten gevoegd, die wij via de e-mail ontvangen hebben. Deze informatie zal gebruikt worden om een voorstel te schrijven voor het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma wordt tijdens de ledenvergadering in mei 2018 besproken.


Uw ideeën mailen

Mocht u niet aanwezig zijn geweest en wilt u graag uw ideeën nog aan ons laten weten, dan kunt u ons mailen. Ons e-mailadres is vvdmolenlanden@gmail.com.