Bijeenkomst 'Ouderen en zorg' op 14 april 2018

Bijeenkomst 'Ouderen en zorg'

Op zaterdagmiddag 14 april 2018 zal er in Het Bruisend Hart in Hoornaar de bijeenkomst 'Ouderen en zorg' plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag de ideeën en wensen van senioren over het aanbod, de kwaliteit en de locaties. 

Mogelijk maakt u al gebruik van dergelijke regelingen en voorzieningen in de gemeente Giessenlanden of Molenwaard. Of misschien heeft u wel eens twijfel of u als oudere wel goed af bent in onze gemeenten? Kom dan naar deze bijeenkomst.


Opzet van de middag

Tijdens deze middag horen wij graag uw ideeën en wensen aan de hand van stellingen, die besproken worden. Er zijn meerdere stellingen, die aan bod zullen komen. Dit zijn enkele voorbeelden:

  1. Voor goede zorg aan ouderen is het voldoende om WMO-voorzieningen te stapelen,
  2. Het aanstellen van een coördinerend wethouder Ouderenbeleid is nodig om de positie en belangen van ouderen in onze gemeente beter te behartigen,
  3. De gemeentelijke dienstverlening kan, ook voor ouderen, zonder een gemeentehuis,
  4. Bewegen en recreatie voor ouderen is een taak van de gemeente.

De stellingen vertegenwoordigen niet per definitie VVD-standpunten, maar worden gebruikt om het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan.


Locatie en aanvang

De bijeenkomst vindt plaats in Het Bruisend Hart, Dirk IV-plein 32, 4223 NJ Hoornaar en start om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur.


Alle inwoners van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn van harte welkom. U hoeft dus geen lid te zijn van de VVD.

Kom ons uw ideeën vertellen!


Indien u niet naar de bijeenkomst kunt komen, maar wel graag uw ideeën aan ons wilt vertellen, kunt u mailen naar vvdmolenlanden@gmail.com.