Wie worden de kandidaten voor GR2018?

Zorgvuldig proces

Het samenstellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing is een zorgvuldig proces. Eerst wordt er een groslijst gemaakt. Dit is een voorlopige naamlijst van kandidaten. Naar de volgorde van de kandidaten wordt in dit eerste stadium nog niet gekeken. Dit gebeurt pas later in het proces. 


Ruim voldoende animo

Leden kunnen aangeven, dat zij op de kieslijst voor de VVD Molenlanden willen. Er blijkt ruim voldoende animo onder de leden te bestaan om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing in november 2018. De animo bleek al tijdens een bijeenkomst van de beide fracties, steunfracties en het bestuur in oktober 2017. Alle aanwezigen hebben toen aangegeven of zij beschikbaar zijn voor de komende periode. Inmiddels hebben heel wat leden aangegeven op de groslijst te willen.


Bekendmaking van de kandidaten

In mei 2018 zal tijdens de ledenvergadering definitief bepaald worden wat de volgorde van de kandidaten zal zijn. Zodra de kandidatenlijst bekend is, zullen wij dit met u delen via onze website en onze sociale media. De verwachting is, dat wij dit eind mei 2018 bekend kunnen maken. In een later stadium kunt u op de pagina "Mensen" foto's en  beschrijvingen vinden van de eerste tien kandidaten.