Gemeenteraadsverkiezing 2018

Aan de slag voor gemeenteraadsverkiezing

Door de fusie tussen de gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard vindt de gemeenteraadsverkiezing later plaats, namelijk op woensdag 21 november 2018. De VVD Molenlanden heeft tijdens de ledenvergadering in november 2017 een PR-commissie samen gesteld. De PR-commissie bestaat uit leden uit de gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard. Op deze manier wordt samen gewerkt aan de campagne en het verkiezingsprogramma.


Vertegenwoordiging uit Giessenlanden en Molenwaard

In de PR-commissie is bewust gekozen voor vertegenwoordiging vanuit beide gemeenten. Vanuit de gemeente Giessenlanden nemen raadslid Ad van Duin, commissielid Philomeen Breddels en steunfractielid René Schoutens deel. Vanuit de gemeente Molenwaard zijn dit bestuurslid Hendrik-Jan Bikker en oud-bestuurslid Peter Kwakernaak.


Input van inwoners

In december 2017 is de PR-commissie voor de eerste keer bijeen gekomen. Tijdens deze bijeenkomst kwam overduidelijk naar voren, dat input van de inwoners van de toekomstige gemeente Molenlanden zeer op prijs gesteld wordt. Er wordt nu gewerkt aan een plan om de kiezer actief te betrekken. Meer informatie hierover volgt binnenkort op onze website en onze sociale media.